Stichting Duurzaam Verder
Gevestigd te Rotterdam

KvK Rotterdam: 24373487
Triodos: NL61 TRIO 0212 1972 07

stichting@duurzaamverder.nl


Internet magazine/uitgave van de Stichting Duurzaam Verder
www.duurzaamverder.nl


   

home

contact

steun ons

statuten

projecten

sponsors

 


Wat is en doet de Stichting Duurzaam Verder.

Stichting Duurzaam Verder is een non-profit organisatie. Wij berichten over, staan voor, en werken aan, een duurzame en rechtvaardige samenleving.  Wij zetten ons in voor mens-, milieu- en diervriendelijk produceren en consumeren, we gaan uit van respect voor de ons omringende flora en fauna. Duurzaamheid is een kernbegrip als uitgangspunt van ons handelen en denken. Door middel van communiceren, activeren, begeleiden en ondersteunen proberen wij bij te dragen aan het bewustwordingsproces.

>>> De Stichting Duurzaam Verder verzamelt, bewerkt en verspreidt kennis en informatie.

>>> De Stichting Duurzaam Verder bevordert, initieert, begeleidt en coördineert projecten.


>>> Bovenstaande wordt o.a. verwezenlijkt en gerealiseerd in het online magazine "Duurzaam Verder"

>>> De Stichting is sinds 2005 een door de overheid erkend leerbedrijf. De eerste stagiaire is afgestudeerd.

Vind jij het ook belangrijk  dat je kinderen kunnen opgroeien in een wereld zoals wij die kennen? Met een grote verscheidenheid aan dieren, planten, met een verscheidenheid aan  mensen en meningen, met een verscheidenheid aan maatschappijen en idealen met een leven in vrijheid.

Dan zullen wij heel bewust met ons erfgoed moeten omgaan, duurzaam en duurzaamheid vormen hiervoor de kernbegrippen. Deze begrippen zullen het uitgangspunt moeten gaan worden van ons handelen en denken.

Voorlichting, bewustwording en beleving zijn de instrumenten  om dit te realiseren.


Hieronder vindt u een kleine selectie uit actuele projecten van de Stichting Duurzaam Verder.

Realisatie van Mini ZooFantastic voor kinderen, een uitgebreide collectie van bijzondere en zeldzame aaibare dieren 2017 - 18
Opbouwen dierencollecties, het begin voor de ondersteuning en realisatie van de kinder Mini Zoo Status: lopend project
Uitvoering online magazine "Duurzaam Verder". Status: lopend project
Het eerste initiatief van de Stichting Duurzaam Verder: Het online magazine EkoZine.nl . Opgestart: 2001
Project "Dierenleed, doe er wat aan": www.dierenprotest.nl  - Online magazine gestart mei 2010 Status: lopend project
Diverse informatieve websites ter ondersteuning van projecten in een duurzame samenleving. Status: 2012 een 20tal sites erbij
Stichting Duurzaam Verder beheert en ondersteunt tientallen informatieve en educatieve "duurzame "sites.


Wat kan de Stichting Duurzaam Verder doen voor individuen, groepen en organisaties in de samenleving?

Leveren van internet faciliteiten (expertise, schijfruimte, bandbreedte) voor duurzame projecten.
Het E-zine Duurzaam Verder aanbieden als platform voor duurzame activiteiten, presentaties en voorlichting.
Het initiëren, stimuleren en begeleiden van projecten.. Voorlichting en uitvoering.
Aanbieden van informatie op allerlei gebied binnen de doelstellingen van de stichting.
Platform voor promotie en presentatie van diverse goede doelen.


Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten.
subsidies, giften en donaties.
hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.
hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

 


Stichting Duurzaam Verder